United States
Massachusetts
Suffolk County
Roxbury
Singleton, Anna  b. 1857
Singleton, Jane Adelia  b. February 5, 1862, d. January 12, 1932
Singleton, John F.  b. June 7, 1856
Singleton, Margaret  b. 1859